Kurzy první pomoci ve 21. století

Kurzy probíhají formou kombinované výuky nezbytné teorie a především praktických nácviků včetně řešení modelových situací. V rámci výuky je preferováno přímé zapojení studentů do každé části kurzu tak, aby docházelo ke komplexnímu získání znalostí a procvičení všech aspektů první pomoci. Při výuce je využíván algoritmický přístup, který pomáhá studentům získávat správné návyky, určovat prioritu ošetření a ve stresových situacích vést zachránce k efektivnímu poskytnutí první pomoci.  Kurzy jsou realizovány ve skupinách po 4 - 8 účastních. Tento omezený počet účastníků je volen pro zachování kvality výuky a dostatečnému prostoru pro kažného participanta kurzu.  Každý student obdrží studijní podklady, pomůcky a kartu algoritmu poskytování péče, kterou si pak odnese domů. Po absolvování kurzu absolovent obdrží Osvědčení o absolvování vybraného typu kurzu.

Časová dotace u kurzů je orientační, vždy je kladen důraz na zvládnutí rozsahu znalostí a dovedností v rámci zvoleného kurzu.

V rámci kurzu je prováděny četné nácviky, z nichž některé z nich probíhají i ve venkovním prostředí. Účastním kurzu doporučujeme adekvátní oblečení vzhledem k počasí. Zároveň je třeba počítat s možním znečištěním oblečení maskovací krví, krev je vypratelná (většinou však opakovaným vypráním) i přesto je vhodné oblečení, u kterého vám znečištění nebude vadit.

 
Pro další informace nás prosím kontaktujte.
 
 

Výukové zázemí

Kurzy probíhají standardně v Kolíně nebo poblíž Kolína (do 3 km od Kolína), konkrétní místo je specifikováno v propozicích ke kurzu po jeho objednání. V případě skupiny min. 5 osob je možné na základě dohody uskutečnit kurz po celé ČR. Kurzy jsou realizovány v učebně s audiovizuálním vybavením, k dispozici je hygienické zázemí, občerstvení, káva, čaj. Dle typu kurzu část výuky probíhá i ve venkovním prostředí.K výuce je k dipozici potřebný zdravotnický a technický materiál, trenažéry, maskovací prostředky k napodobení úrazů a další pomůcky. Více na stránkách Vybavení.