Dopravní nehody

Pokračující kurz navazující na kurz První pomoc - Basic, který se zaměřuje na dopravní nehody v různém rozsahu a za specifických podmínek. Absolovent bude komplexně připraven na řešení celé řady situací, se kterými se můžete setkat při dopravních nehodách.
 
Obsah kurzu:
 
 • Bezpečnost ve vozidle
 • Mechanismy vzniku úrazů při dopravních nehodách
 • Zajištění místa nehody
 • Třídění většího počtu zraněných
 • Specifika péče o zraněné ve vozidle
 • Imobilizace krční páteře pomůckami
 • Základy vyproštění z vozidla
 • Požár vozidla - vznik a podmínky požáru, prostředky k hašení 
 • Praktický nácvik hašení přenosným hasícím přístrojem (volitelné)
 • Dopravní nehody za přítomnosti nebezpečných látek a předmětů
 • Vozidlo ve vodě
 
 
 • délka kurzu: 8 hodin
 • cena bez nácviku hašení: 790 Kč / osobu
 • cena s nácvikem hašení: 1500 Kč / osobu
 • osvědčení o absolvování

 

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.