První pomoc u dětí

Dítě není malý dospělí a to platí i v první pomoci. To co pro dospělého může představovat banalitu, může pro dítě znamenat ohrožení zdraví či života. Tento kurz představuje kompletní průřez základními akutními stavy a postupy pro záchranu života a zdraví dětí a a je vhodnou variantou kurzu pro každého rodiče, vychovatele či pedagoga. 

V kurzu jsou vyučovány následující okruhy znalostí

 

Obecné postupy:

 • odlišnosti dětí a dospělých,
 • základní postup poskytování první pomoci,
 • bezpečnost, 
 • manipulace s postiženým
 • přivolání pomoci,

Život zachraňující úkony:

 • stavění krvácení,
 • bezvědomí,
 • dušení,
 • uvolnění dýchacích cest, 
 • resuscitace - dle věku dítěte,
 • pronjikající poranění hrudníku,
 • traumatický šok,
 • spinální poranění.

Úrazy:

 • rány a krvácení,
 • poranění hlavy a krku,
 • poranění trupu,
 • poranění pohybového aparátu,
 • termická poranění,

Interní stavy:

 • asthmatický záchvat,
 • alergie, anafylaktická reakce,
 • křečové stavy
 • přehřátí a podchlazení
 • otravy
 • vybraná infekční onemocnění
 
 • vybavení lékárničky.

 

Časová dotace a cena kurzu:

 • časová dotace: 8 - 9 hodin
 • cena: 1000 Kč / osobu

 

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.