Kurz BLS/AED + DIS

Základní kurz neodkladné resuscitace dle standardů European Resuscitation Council (ERC) obohaceného o rozpoznání a řešení hlavních interních stavů , v rámci kterého se naučíte rozpoznat náhlou zástavu oběhu a poskytnou kvalitní resuscitaci postiženého včetně použití automatického externího defibrilátoru. Kurz je zaměřen především na perfektní zvládnutí resuscitace s AED a posouzení onemocnění včetně poskytnutí odpovídající první pomoci s důrazem na praktický nácvik dovedvostí a řešení četných modelových situací. 

Obsah kurzu:

 • legislativní minimum

 • příčiny vzniku náhlé zástavy oběhu

 • základní postup poskytování první pomoci

 • bezpečnost, použití ochranných prostředků

 • manipulace s postiženým

 • ověření životních funkcí

 • přivolání pomoci

 • technika nepřímé srdeční masáže

 • technika umělého dýchání

 • použití AED

 • dušení cizím tělesem

 • použití zotavovací polohy

 • bolest na hrudi

 • cevní mozková příloha

 • astma

 • anafylaktická reakce

 • komplikace diabetu

 • křečové stavy

 • otravy

 
 • délka kurzu: 8 hodin
 • cena: 1000 Kč / osobu
 • osvědčení o absolvování
 
 

Ačkoli kvalitou nijak nezaostává, není tento kurz certifikován ERC. V případě zájmu o kurz certifikovaný ERC po jehož absolvování získáte certifikát s mezinárodní platností se obraťte na poskytovatele těchto kurzů.

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.