Zdravotnické asistence / zabezpečení akcí

Dle typu akce a požadavku organizátorů zajišťujeme zdravotnické zabezpečení sportovních, kulturních a firemních akcí, táborů, zotavovacích akcí apod. Zaměřujeme se na zajištění akcí menšího rozsahu, kdy není dle legislativních podmínek vyžadována přítomnost posádek ZZS. Je poskytována odborná první pomoc a finální ošetření na místě nebo přivolání ZZS, pokud to situace vyžaduje. Akce je pečlivě připravována, zjiťuje se charakter akce, předpokládaný počet účastníků, možná rizika, spolupracujeme s dotčenými orgány státní správy.  

Personální zajištění dle velikosti akce a rizik:

  • Zdravotníci (ZZA nebo IPP) s praxí a rozšířenými dovednostmi (resuscitace s použitím AED a kyslíku, rozšířená péče o trauma pacienty, záchrana tonoucích, extrakce z vozidel, kurz likvidace požáru)
  • Zdravotničtí záchranáři
  • Lékaři

ZZA - Zdravotník zotavovacích akcí - akreditovaný kurz první pomoci o rozsahu 40 hodin
IPP - Instruktor/člen první pomoci - akreditovaný kurz první pomoci o rozsahu 80 hodin

Veškerý personál je oblečen do reflexního stejnokroje, vybaven potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. K  dispozici je zdravotníkům zajišťující akci potřebné logistické vybavení (stan k poskytnutí první pomoci, vozidla pro dojezd k postiženému, komunikační prostředky, osvětlení) hasící přístroje, prostředky pro technickou záchranu, zdravotnické vybavení zahrnující pomucky pro resuscitaci, AED, kyslíkové vybavení, komplexní vybavení pro péči o traumatizované pacienty včetně imobilizační protředků (pokud je jejich použití nutné do příjezdu ZZS), léky dle kompetencí odpovídající odbornosti jednotlivých pracovníků zajištující zabezpečení. Ukázka vybavení viz fotogalerie.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na info@kurzprozivot.cz