Podmínky přihlášení a storna

Přihlášení na kurz je nutné provést nejméně 4 dny předem.  Na základě přihlášení budou zaslány údaje k provedení platby, která je možná pouze bezhotovostně. O platbě bude zasláno potvrzení v podobě faktury za poskytnuté služby. Bez provedení platby není možné registraci příjmout a účast na kurzu nebude možná.

Přihlášení na kurz je možné stornovat nejdéle do 48 hodin před zahájením kurzu. Při splnění podmínek storna bude částka vrácena v plné výši nebo dle dohody bude použita k uhradě náhradního termínu konání kurzu. V opačném připadě nebude již uhrazená částka za kurz vrácena. 

Storno podmínky se nevztahují na individuální kurzy nebo akce. V případě neúčasti na kurzu nebudou uhrazené částky vráceny. 

Zpět na Příhlášení na kurz.