Kurzy pro firmy

Firmy mají dle platných právních předpisů povinnost mít na pracovišti prostředky pro poskytnutí první pomoci a osoby, které jsou pro poskytnutí základní první pomoci proškoleny, jejichž vzdělání můžete zajistit jedním z nabízených kurzů.

Proškolením jsou splněny podmínky dle §102 odst. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Další informace naleznete zde.

Kurzy a akce pro školy

  • Kurzy pro pedagogy - doškolovací a opakovací kurzy pro zajištění připravenosti učitelů poskytnou první pomoc v případě úrazu či jiného akutního stavu svých svěřenců
  • Kurzy pro studenty - jako doplněk standardní výuky v rámci školního vyučování. Cílem je jak seznamování s postupy první pomoci a schopnosti jejich aplikace v případě akutního stavu. Zároveň tyto kurzy mají za úkol vychovávat a podpořit zájem o první pomoc a hodnotu lidského života.
  • Předváděcí akce - ukázky poskytování základní první pomoci i odborné přednemocniční péče v civilním, taktickém i vojenském prostředí. Možnost prohlídky vybavení záchranářů.
Další informace naleznete zde.
 
Kurzy a akce pro tábory

Zajímavý doplněk každého tábora ať již v podobě kurzu základů první pomoci nebo předváděcích akcí a prezentace záchranářských dovedností a vybavení.

Další informace naleznete zde.