První pomoc - Extra

Kurz připraven ve spolupráci s profesionálními záchranáři, jehož cílem je připravit frekventanta na kritické situace v obtížné dostupnosti odborné pomoci a nutnosti provést pokročilé zákroky invazivního charakteru s cílem zachránit a stabilizovat postiženého do doby, než se mu dostane odborné péče. Zároveň kurz slouží k informovanosti absoloventů předchozích kurzů a pochopení některých souvislostí poskytování urgentní péče, aniž by frekventat předpokládal jejich použití. Kurz je vhodný zejména pro cestovatele podnikající expedice do oblastí se zhoršenou dostupností urgentní zdravotní péče. Cestovatelům doporučujeme doplnit tento kurz specializačním kurzem dle prostředí, které se chystají navštívit (hory, tropy...). 

 

Obsah kurzu:

 • Použití supraglotických pomůcek k zajištění dýchacích cest
 • Chirurgické zajištění dýchacích cest
 • Diagnostika a terapie tenzního pneumothoraxu
 • Ventilace pacienta
 • Zajištění IV / IO vstupu do cevního řečiště
 • Diagnostika šoku a tekutinová resuscitace
 • Diagnostika a terapie mozkolebečních poranění
 • Detailní zhodnocení pacientova stavu
 • Pokročilá diagnostika
 • Použití vybraných léčiv
 • Prolonged Field Care
 

Délka kurzu: 16 hodin (8+8)

Cena: 2800,- Kč/osobu

Osvědčení o absolvování

 

Upozornění: Kurz má za cíl zejména zájmové prohloubení znalostí a dovedností v oblasti rozšířené přednemocniční péče. Z pohledu zákonů ČR i celé řady jiných států jsou dovednosti vyučované v tomto kurzu použitelné jen v případech krajní nouze při nedostupnosti odborné péče, kdy neprovedení některých, zejména invazivních úkonů, by znamenalo smrt postiženého v krátké době. Použití uvedených dovednosti je rozhodnutím zachánce na vlastní odpovědnost s vědomím případných právních důsledků.