První pomoc - Intermediate

Kurz navazuje na předchozí kurz Basic a rozšiřuje znalosti v poskytování první pomoci o další typy úrazů a závažných onemocnění. Vhodný je pro ucelení základního rozsahu zdravotnických dovedností aplikovaných v rámci první pomoci ve standardním dosahu Zdravotnické záchranné služby.

 

Obsah kurzu:

 • Opakování postupů primární péče z kurzu Basic
 
 • Sekundární péče - zhodnocení stavu postiženého - posouzení zranění
 • Péče o rány a cizí tělesa v ranách
 • Popáleniny
 • Zlomeniny a poranění kloubů
 • Úrazy hlavy
 • Poranění očí
 • Úraz elektrickým proudem
 
 • Sekundární péče - zhodnocení stavu postiženého - posouzení onemocnění
 • Bolest na hrudi
 • Cevni mozková příhoda
 • Komplikace diabetu
 • Anafylaktická reakce
 • Křečové stavy
 • Otravy
 
délka kurzu: 8 hodin
cena: 1000 Kč/osobu
Osvědčení o absolvování
 
Kvalifikační požadavky: První pomoc - Basic nebo kurz obdobného rozsahu absolvovaná u jiného školitele v posledních 24 měsících.