Kurz BLS/AED

 

Základní kurz neodkladné resuscitace dle standardů European Resuscitation Council (ERC), v rámci kterého se naučíte rozpoznat náhlou zástavu oběhu a poskytnou kvalitní resuscitaci postiženého včetně použití automatického externího defibrilátoru. Kurz je zaměřen především na perfektní zvládnutí resuscitace s AED s důrazem na praktický nácvik dovedvostí a řešení četných modelových situací. 

Obsah kurzu:

 • legislativní minimum
 • příčiny vzniku náhlé zástavy oběhu
 • základní postup poskytování první pomoci
 • bezpečnost, použití ochranných prostředků
 • manipulace s postiženým
 • ověření životních funkcí
 • přivolání pomoci
 • technika nepřímé srdeční masáže
 • technika umělého dýchání
 • použití AED
 • dušení cizím tělesem
 • použití zotavovací polohy
 
 • délka kurzu: 6 hodin
 • cena: 700 Kč / osobu
 • osvědčení o absolvování
 

Ačkoli kvalitou nijak nezaostává, není tento kurz certifikován ERC. V případě zájmu o kurz certifikovaný ERC po jehož absolvování získáte certifikát s mezinárodní platností se obraťte na poskytovatele těchto kurzů.

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.