Průvodce kurzy první pomoci

Pro lepší orientaci v námi nabízených kurzech jsem připravil následující přehled, který představí systém kurzů a jejich jednotlivé úrovně. Kurzy, které jsou nabízené jsou sestaveny tak, že na sebe navazují a s každou úrovní získáváte širší a hlubší znalosti v poskytování první pomoci. Důvodem k tomuto systému kurzů je několik:

 • partipicanti kurzů mají zájem o různé úrovně znalostí. Je velmi důležité zvážit potřebu zanlostí v oblasti první pomoci. V prostředí dostupné lékařské péče a dosahu ZZS bude postačovat základní úroveň kurzů. Cestovatelé uprostřed asijských velehor či pracovníci pohybující se v taktickém prostředí bez možnosti "zavolat si záchranku" budou potřebovat zcela rozdílnou úroveň znalostí a opakovaný výcvik, aby situaci zvládli a dokázali postiženého dostat živého k lékařskému ošetření.
 • rozdělení znalostí do postupného vzdělávání dovoluje zachovat kvalitu výuky. K bezpečnému zvládnutí řady dovedností je nutný čas k nácviku a dril na modelových situacích. Někomu možná přijde náplň každého kurzu relativně menší, smyslem je však právě dostatek prostoru k zažití dovedností. Z kurzu budete odcházet s vědomím "skutečně to umím" místo "zkusil jsem si to"
 • v každém navazujícím kurzu se cvičí již nabyté znalosti, což pomáhá upevnit správné návyky (např. než resuscuitace tzv. přejde do krve, je vhodné nácvik pravidelně opakovat několikrát za sebou každé tři měsíce)
 • snížení jednorázové finanční zátěže účastníků kurzu
 
Jakým způsobem kurzy probíhají a na co klademe důraz se dozvíte v sekci O kurzech
 
 
Pojďme se podívat na jednotlivé úrovně:
 
 • Elementary: je určen pro zájemce pouze o nácvik resuscitace a přidružených znalostí. Svým rozsahem odpovídají kurzu BLS/AED ERC (European Resuscitacion Council),
 • Elementary + OXY a Elementary + DIS: Oba kurzy jsou obsahově shodné s kurzem Elementary obohacené o specifické zanlosti. Elementary + OXY je navíc zaměřen na využití záchranného kyslíku a používání resuscitačního vaku při umělém dýchání (tato kombinace je vhodná zejména pro situace, kdy k zástavě oběhu dochází především formou omezení přístupu kyslíku - např. tonutí) . Elementary + DIS zahrnuje k resuscitaci diagnostiku a terapii nejčastějších interních stavů např. bolest na hrudí, cevní mozková příhoda apod. (kombinace je vhodná zejména pro oblast péče o starší a pokročilé, kdy již závažné úrazové děje nejsou statisticky tak významné).
 • Basic: kurz, který lze považovat za univerzální základ každého poskytovatele první pomoci. Zahrnuje resuscitaci v rozsahu kurzu Elementary a je doplněn o život zachraňující úkony při traumatických stavech - zástava krvácení, ošetření pronikajícího poranění hrudníku, základy péče o poraněnou páteř a prevence rozvoje šoku. 
 • Intermediate: obsah navazuje na kurz Basic a rozšiřuje znalosti o nejčastějí traumatické stavy - zlomeniny a poranění kloubů, termická poranění, cizí tělesa v ranách, poranění hlaavy, očí. Součástí kurzu jsou i vybraná závažná onemocnění: bolest na hrudi, anafylaktická reakce apod. Basic + Intermediate představují základní průžez první pomocí za běžných podmínek a dostupné odborné péče. Kurzy jsou často vypisovány společně jako navazující během jednoho víkendu.
 • Advanced: pokračující kurz předchozí úrovně, ve kterém se frekventanti seznámi s použitím základních pomůcek k zajištění dýchacích cest, dýchání pomocí samorozpínacícho vaku a použití kyslíku. Dalšími dovetnostmi je stavění krvácení z obtížných lokalit na lidském těle, pokročilé techniky imobilizace různých částí těla pomocí dostupných pomůcek (fixace krční páteře límcem, stabilizace pánve, použití trakční dlahy, fixace pacienta na páteřní desce) a realizace transpoortu postiženého.
 • Extra: nejpokročilejší část celkového vzdělávání, určená především pro osoby, které se pohybují v oblastech se zhoršenou dostupností odborné péče nebo jako doplnění předchozího vzdělání, které zahrnuje invazivní metody vedoucí k záchraně života a stabilizaci pacienta např. provedení koniotomie, zajištění vstupu do cevního řečiště, řešení tenzního pneumothoraxu punkcí apod.
 • Adventure: kurz speciálně zaměřený pro cestovatele a na situace, se kterými se účastníci kurzu setkávání při cestování v různých oblastech od moří, tropů po hory. K jeho absolvování je nutné mít absolvovaný kurz na urovni Advanced. Kurzy pro cestovatele je možné také připravit jako individuální kurz přesně dle požadavků účastníků kurzu, kteří nemají absolvované předchozí kurzy. Pro tuto formu a vypracování návrhu kurzu a cenové nabídky se na nás neváhejte obrátit.