Otázky a odpovědi: Kurzy

Od kolika let je možné kurz absolvovat?

Kurz je možné absolvovat od 15 let. Do 15 let se souhlasem rodičů nebo v rámci organizované aktivity pro děti např. školou.

Jaké oblečení je vhodné na kurzy?

Především pohodlné sportovního charakteru. V rámci simulací se používá maskování, může dojít k zašpinění oblečení, které lze vyprat. Zároveň se některé simulace provádí v reálném venkovním prostředí a je třeba oblečení přizpůsobit aktuálnímu počasí.

Existuje nějaké zdravotní omezení pro kurzy?

V zásadě zdravotní omezení nejsou. Poskytování první pomoci je však v některých situacích fyzicky náročné. Pokud se ze zdravotních důvodů nebo fyzických předpokladů necítíte na řešení dané situace, sdělte to ihned instuktorovi, který výuku přizpůsobí. Zejména se týká situací spojených s vyprostěním a transportem zraněných, prodloužené poskytování resuscitace apod.

Otázky k organizaci kurzů

Otázky jsou považovány za veřejné a budou společně s odpovědí uvedeny na této stránce