Požáry v domácnosti

Specializovaný kurz zaměřený na rizika požárů a metod postupu při jejich vzniku. Nácvik hašení požárů pomocí hasících přístrojů, protipožárních roušek a dalších prostředků.

Obsah kurzu:

  • Oheň - dobrý sluha, zlý pán
  • Požáry - vznik a rozvoj požárů, rizika, prevence
  • Chování při vzniku požáru v domácnosti
  • Hasící prostředky a hašení
  • Praktický nácvik hašení požáru různého druhu

 

  • délka kurzu: 6 hodin
  • cena: 1500 Kč / osobu

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.