První pomoc - Basic 

"Než přijede Záchranka"

Základní kurz první pomoci zaměřený na zvládání život ohrožujících stavů u dospělého v prostředí běžné dostupnosti Zdravotnické záchranné služby. Svým obsahem je idálním základem znalostí pokytování první pomoci ve všech situacích, kdy je přímo ohrožen život postiženého. Probíraná témata jsou rovněž nejčastějšími postiženími, se kterými se setkáváme při dopravních nehodách. Řidičům lze tedy tento kurz více než doporučit. V případě zájmu o řešení dalších poranění a interních stavů a použití pokročilého vybavení a technik jsou připraveny pokračující kurzy Intermediate, Advanced, Extra a Adventure. Pro zájemce o hlubší problematiku řešení situací spojených s dopravními nehodami doporučujeme navazující kurz Dopravní nehody.

Obsah kurzu:

 • legislativní minimum,
 • příčiny bezvědomí a mechanismy vzniku úrazů,
 • základní postup poskytování první pomoci,
 • bezpečnost, použití ochranných prostředků,
 • základy manipulace s postiženým
 • přivolání pomoci,
 • stavění masivního krvácení,
 • dušení cizím tělesem
 • bezvědomí,
 • uvolnění dýchacích cest,
 • ověření základních životních funkcí, 
 • resuscitace s použitím AED,
 • použití zotavovací polohy,
 • pronikající poranění hrudníku,
 • traumatický šok,
 • poranění páteře
 
 • délka kurzu: 8 hodin
 • cena: 1000 Kč / osobu
 • osvědčení o absolvování

O průběhu kurzů, zázemí a vybavení naleznete informace v sekci O kurzech.