Kurzy pro firmy

Poskytování první pomoci pro zaměstnance

Firmy mají dle platných právních předpisů povinnost mít na pracovišti prostředky pro poskytnutí první pomoci a osoby, které jsou pro poskytnutí základní první pomoci proškoleny, jejichž vzdělání můžete zajistit jedním z nabízených kurzů.

Proškolením jsou splněny podmínky dle §102 odst. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

KURZ STANDARD - svým rozsahem je kurz koncipován na život zachraňující úkony představující minimum nutné pro záchranu života. Kurz je vhodný také pro řidiče motorových vozidel. Koncipován jako školení pro skupinu 6-12 osob vě většině provozů.

Mezi probíraná témata patří: základní postup poskytování první pomoci, manipulace s postiženým a vyproštění,  přivolání pomoci, stavění masivního krvácení, bezvědomí, uvolnění dýchacích cest, resuscitace, pneumothorax, traumatický šok, první pomoc v nejzávažnějších interních stavech. Součástí je rovněž speciální část dle rizik charakteristických pro danou provozovnu nebo činnost.

Každý účastník školení obdrží osvedčení o absolvování kurzu s platností 2 roky.

  • časová náročnost: 4 hodiny
  • cena: stanovena na základě dohody dle počtu proškolených osob a místa školení.

 

KURZ EXPRESS - V reakci na dnešní dobu a požadavky na maximalizaci času věnovaného práci jsme připravili zkrácenou formu kurzu STANDARD. Školení probíhá pouze ve skupinách 2 - 4 osob, kdy tento počet umožňuje zachovat kvalitu výuky včetně potřebných nácviků. Náplní kurzu jsou život zachraňující úkony o stejném rozsahu, jako u kurzu STANDARD, tento kurz neobsahuje speciální část. Kurz je svým pojetím určen především pro menší firmy či regionální pobočky větších společností, kde se vyskytují pouze mírná rizika.

Každý účastník školení obdrží osvedčení o absolvování kurzu s platností 2 roky.

  • časová náročnost: 2 hodiny + 1 hodina samostudia
  • cena: stanovena na základě dohody dle počtu proškolených osob a místa školení.

Pro další informace o uvedených kurzech nás prosím kontaktujte.