O nás

Prvním pomoc a krizové situace

   Poskytujeme kurzy první pomoci a zvládání krizových situací pro široké spektrum zájemců. Kurzy probíhají jak formou teoretického výkladu, tak formou praktickou, která je preferována. Čím se právě tato kurzy liší je rozsáhlé použití simulací, které umožňují studentům prožít si krizový scénář a tím mnohem lépe zafixovat získané znalosti a zároveň lépe připravit na reálnou situaci. Dalším benefitem je použití jednoduchého protokolu, který vede zachránce krok za krokem a usnadňuje tím poskytnutí první pomoci a eliminuje chyby (více o algoritmické medicíně najdete sekci články).

   Výuku realizují kvalifikovaní instruktoři první pomoci a trenéři zvládání krizových situací s dlouholetými zkušenostmi ve vyučovaných oblastech. Dbáme na stálou a kvalitní přípravu instruktorů tak, aby byla zabezpečena vysoká úroveň předávaných informací dle nejnovějších poznatků a standardů.

   V rámci jednotlivých kurzů kromě kvalifikovaných instruktorů hostují podle zaměření také profesionální zdravotničtí pracovníci, zejména lékaři a záchranáři ZZS a členové HZS.

   První pomoc nejsou žádné čáry ani složité postupy. Jen je třeba vědět co dělat, jak to udělat, udělat to včas a zároveň i vědět, co naopak nedělat.  Cílem kurzů je připravit absoloventy na zvládnutí krizové situace, zmírnit obavy z poskytnutí první pomoci, udržovat a zvyšovat znalostní úroveň a připravenost absoloventů formou tréninkových dní a pokročilých kurzů. V neposlední řadě i osvěta široké veřejnosti o důležitosti poskytnou pomoc lidem, kteří se ocitnou v nouzi a ohrožení života. 

 

O mě

   Věnuji se přednemocniční péči a urgentní medicíně již přes 20 let a od roku 2011 rovněž výuce první pomoci. Udržuji se neustále vysoký standard znalostí pravidelným vzděláváním v oblastí první pomoci, urgentní medicíny, zvládání krizových situací a praxí v rámci IZS.

Kvalifikace pro výuku a poskytování první pomoci a přednemocniční péče:

  • Instruktor první pomoci - akreditovaný program instruktorů první pomoci
  • ERC BLS/AED ; CPR/AED/OXY Provider - poskytování resuscitace s použitím AED a kyslíku
  • Emergency ALS Provider - poskytování rozšířené péče zejména u náhlé zástavy oběhu
  • ITLS Provider - komplexní program péče o traumatizované pacienty v civilním prostředí 
  • Combat life saver - komplexní program péče o trauma pacienty v bojovém prostředí
  • ČVO 860 - Zdravotník AČR 
  • Trenér BOZP, PO, Environmentální ochrany průmyslových společností
  • 20 let praxe v oblasti zdravotnického zabezpečení sportovních, společenských a kulturních akcí, zotavovacích akcí, táborů a škol v přírodě