Kurzy a akce pro školy

 
  • Kurzy pro pedagogy - doškolovací a opakovací kurzy pro zajištění připravenosti učitelů poskytnou první pomoc v případě úrazu či jiného akutního stavu svých svěřenců
  • Kurzy pro studenty - jako doplněk standardní výuky v rámci školního vyučování. Cílem je jak seznamování s postupy první pomoci a schopnosti jejich aplikace v případě akutního stavu. 
  • Předváděcí akce - ukázky poskytování základní první pomoci i odborné přednemocniční péče v civilním, taktickém i vojenském prostředí. Možnost prohlídky vybavení záchranářů.
Zároveň kurzy a předváděcí akce pro studenty mají za úkol vychovávat a podpořit zájem o první pomoc a hodnotu lidského života.
 
Kurzy jsou připravovány a realizovany na základě individuálních požadavků konkrétního kurzu a zaměření školy. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.